Προϊοντα επιβίωσης & πρόληψης
εκτάκτων αναγκών & κρίσεων

Kαλέστε μας +30.2310 698514

Σκόνη Micropur MC10 000Τ

Η σκόνη Micropur MC10 ΟΟΟΤ είναι για μεγάλες δεξαμενές έως 10.000 λίτρα.
Το Micropur χρησιμοποιείται για να κρατάει φρέσκο το νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποστειρώνει το νερό με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και σκοτώνει μικρόβια, άλγη και μυρωδιές, γίνεται πόσιμο μετά την παρέλευση 2 ωρών,το κονσερβοποιεί μέχρι έξι μήνες και περισσότερο (ανάλογα με την ποιότητα του νερού). Μετά την παρέλευση του χρόνου των έξι μηνών μπορούμε να προσθέσουμε ξανά Micropur.